وقتی ناصر الدین شاه دستگاه تلگراف را به ایران آورد و در تهران نخستین تلگرافخانه افتتاح شد ؛ مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند، برای همین ؛ سلطان صاحبقران اجازه داد که مردم یکی - دو روزی پیام های خود را رایگان به شهر های دیگر بفرستند .
مخبرالدوله رییس وقت اداره تلگراف گفته بود که ایرانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید " مفت باشد ؛ کوفت باشد ". یعنی هر چه که مفت باشد مردم از آن استقبال می کنند .
همینطور هم شد . مردم کم کم و با ترس ؛ برای فرستادن پیام هایشان راهی تلگرافخانه شدند .
دولت وقت ؛ چند روزی را به این منوال گذراند و وقتی که تلگرافخانه جا افتاد و دیگر کسی
تلگرافخانه را به شعبده و جادو مرتبط نکرد مخبر الدوله دستورداد بر سر درتلگرافخانه نوشتند:
از امروز حرف مفت؛ قبول نمی شود
نقل است که " حرف مفت " از آن زمان به زبان فارسی راه پیدا کرد.

نوشته شده در تاریخ جمعه 3 دی 1389    | توسط: Behzad    | طبقه بندی: مطالب جالب، اطلاعات عمومی،     |
نظرات()